Prawa i obowiązki

Prawa członka Banku

 • do brania udziału w:
  • Zebraniach Przedstawicieli,
  • Zebraniach Grupy Członkowskiej, do której należy,
 • do wybierania i do bycia wybieranym do organów Banku na zasadach określonych w Statucie,
 • do otrzymania odpisu obowiązującego Statutu Banku,
 • do otrzymania odpisów regulaminów wydanych na podstawie Statutu,
 • do zapoznawania się z rocznym sprawozdaniem z działalności Banku, łącznie ze sprawozdaniem finansowym Banku i opinią biegłego rewidenta,
 • do zaznajamiania się z uchwałami organów Banku, protokołami obrad organów Banku, protokołami lustracji, umowami zawieranymi przez Bank z osobami trzecimi,
 • do  żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Banku wniosków dotyczących jego działalności,
 • do udziału w nadwyżce bilansowej,
 • do żądania udostępnienia mu do wglądu protokołu lustracji oraz wniosków polustracyjnych oraz informacji o ich realizacji.
   

Obowiązki członka Banku

 • przestrzegania przepisów prawa, postanowień Statutu i opartych na nim regulaminów oraz uchwał organów Banku,
 • dbania o dobro i rozwój Banku oraz uczestniczenia w realizacji jego zadań statutowych , dbania o poszanowanie i pomnażanie majątku Banku i zapobieganie marnotrastwu i działania na jego szkodę,
 • zawiadomić pisemnie Bank o każdorazowej zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej.
   

 

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
zamknij [x]