Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kcyni - czerwiec 2021

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kcyni zawiadamia, że zgodnie z §15 statutu
w dniu 18 czerwca 2021r. (piątek) o godzinie 11-tej w "Domu Rolnika" w Łankowicach odbędzie się
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI


PORZĄDEK OBRAD:

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kcyni
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie regulaminu obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
5. Wybory Komisji :
a) Wniosków i uchwał,
b) Mandatowo – skrutacyjnej,
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Stwierdzenie prawomocności obrad Zebrania Przedstawicieli.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Banku Spółdzielczego w Kcyni.
9. Podjęcie Uchwał w sprawie indywidualnej oceny następczej odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
10. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego za 2020 rok z uwzględnieniem danych bilansowych, rachunku wyników, kierunków działalności na 2021 rok oraz przedstawienie opinii z badania sprawozdania finansowego za 2020r, oraz wystąpienia polustracyjnego za okres od 01.07.2017 r do 30.09.2020 r.
11. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok z uwzględnieniem oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, oraz raportu i oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku.
12. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej i Zarządu.
13. Podjęcie Uchwał w sprawach :
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
- oceny kolegialnej Rady Nadzorczej,
- oceny polityki wynagradzania,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok,
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
- podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok,
- kierunków działalności Banku na 2021 rok,
- określenia najwyższej sumy zobowiązań,
- przyjęcia wniosków polustracyjnych,
- wprowadzenia Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Kcyni.
14. Wolne wnioski, wolne głosy i zamknięcie obrad.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z Statutem, sprawozdanie roczne i rachunek wyników oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego.

 

ZARZĄD

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
zamknij [x]