ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓLDZIELCZEGO W KCYNI

      Zarząd Banku Spółdzielczego w Kcyni zawiadamia, że zgodnie z §15 statutu Banku w dniu 19 kwietnia 2024 r. (piątek) o godzinie 13-tej w Kcyni, w lokalu Banku przy ul. Nakielskiej 21 odbędzie się

 

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI 

BANKU SPÓLDZIELCZEGO W KCYNI

 


 

PORZĄDEK OBRAD:

 

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza  Zebrania.
 3. Przyjęcie regulaminu obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
 5. Wybory Komisji :
  1. Wniosków i uchwał,
  2. Mandatowo – skrutacyjnej,
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 7. Stwierdzenie prawomocności obrad Zebrania Przedstawicieli.
 8. Podjęcie Uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Banku Spółdzielczego w Kcyni
 9. Podjęcie Uchwał w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej.
 10. Podjęcie Uchwał w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej.
 11. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego za 2023 rok z uwzględnieniem danych bilansowych, rachunku wyników, kierunków działalności na 2024 rok,  przedstawienie opinii z badania sprawozdania finansowego za 2023r, oraz wystąpienia polustracyjnego za okres od 01.10.2020r. do 30.09.2023r.
 12. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok z uwzględnieniem oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, oraz raportu i oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku.
 13. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej i Zarządu.
 14. Podjęcie Uchwał w sprawach :
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
  • oceny polityki wynagradzania,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok,
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
  • podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok,
  • kierunków działalności Banku na 2024 rok,
  • określenia najwyższej sumy zobowiązań,
  • przyjęcia wniosków polustracyjnych,
  • oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej.
 15. Wolne wnioski, wolne głosy i zamknięcie obrad.

 

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z Statutem, sprawozdanie roczne i rachunek wyników oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Kcyni.

 

                                                                                                  ZARZĄD

 

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
zamknij [x]