ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓLDZIELCZEGO W KCYNI

       Zarząd Banku Spółdzielczego w Kcyni zawiadamia, że zgodnie z §15 statutu Banku w dniu 21 kwietnia 2023 r. (piątek) o godzinie 13-tej w Kcyni, w lokalu Banku przy ul. Nakielskiej 21 odbędzie się

 

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI 

BANKU SPÓLDZIELCZEGO W KCYNI

 


 

PORZĄDEK OBRAD:

 

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza  Zebrania.
 3. Przyjęcie regulaminu obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
 5. Wybory Komisji :
  1. Wniosków i uchwał,
  2. Mandatowo – skrutacyjnej,
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 7. Stwierdzenie prawomocności obrad Zebrania Przedstawicieli.
 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego za 2022 rok z uwzględnieniem danych bilansowych, rachunku wyników, kierunków działalności na 2023 rok oraz przedstawienie opinii z badania sprawozdania finansowego za 2022r.
 9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok z uwzględnieniem oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, oraz raportu i oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej i Zarządu.
 11. Podjęcie Uchwał w sprawach :
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
  • oceny polityki wynagradzania,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok,
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
  • podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok,
  • kierunków działalności Banku na 2023 rok,
  • określenia najwyższej sumy zobowiązań,
 12. Wolne wnioski, wolne głosy i zamknięcie obrad.

 

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z Statutem, sprawozdanie roczne i rachunek wyników oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Kcyni.

 

                                                                                                  ZARZĄD

 

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
zamknij [x]